آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

یکی از پر جزئیات ترین  پشت بازو های حرفه ای را دارد. به حرکت پارالل اعتقاد زیادی دارد و به همین دلیل عمدتا تمرین را با این حرکت آغاز می کند . در پارالل تا جایی بدن را پایین می برد تا اندکی کشش در عضلات سینه حس کند و پس از آن خود را بالا می برد. در هر ست تمرین مقدار وزنه را نسبت به ست قبلی افزایش می دهد.