آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

مصیبت غذایی

کاهش بیش از اندازه غذای دریافتی در زمان کاهش وزن

چنانچه پاورلیفترها تلاش می کنند در اغلب مواقع بیش از حد مناسب کالری در اختیار بدن بگذارند زمان هایی هم هست که کمتر از آنچه نیاز دارند غذا می خورند. می دانم که باور این مسئله برایتان دشوار است به خصوص وقتی صحبت از واژه پاورلیفتر در میان است ولی این چیزیست که در مورد بسیاری از لیفترها که در تلاش برای کاهش وزن و رسیدن به رده وزنی مورد نظرشان هستند مشاهده می شود.

اولین اشتباهی که این قبیل پاورلیفترها مرتکب می شوند این است که تلاش می کنند وعده های خود را حذف کنند و تعداد آنها را در طول روز کاهش دهند. برای رسیدن به هدفی که در ذهن دارید این کاملاً شیوه اشتباهی است. باعث کاهش سوخت و سازتان می شود و دقیقاً همان چیزیست که به سود شما نخواهد بود. این بدترین کاری است که می توان انجام داد، به خصوص وقتی در تلاش هستید برای اینکه سرعت متابولیسم خود را در بالاترین حد ممکن حفظ کنید. این عملکرد باعث می شود تا وزنی هم که از دست می دهید بهینه نباشد.