آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

یکی از بخش های بدن که اغلب بدنسازان کلاسیک در تمرین خود از آن غفلت می کنند عضلات پاست ولی بدانید که اگر می خواهید در این رشته موفق باشید نیازمند تناسب عضلانی در تمام بخش های بدن خود هستید و اگر تا به حال از تمرین عضلات پا غفلت کرده اید لازم است تا به سرعت در این زمینه تجدید نظر کنید، آماده تحمل سختی باشید و با جدیت و تلاش دو چندان ضعف خود را جبران کنید به این منظور برنامه تمرینی را با تکیه بر بهترین حرکات عضله ساز برای عضلات چهار سر برایتان تنظیم کرده ایم. هر بدنسازی روش خاص خود را برای تمرین پا دارد ولی بدنسازان کلاسیک هنگام تمرین پا اغلب سراغ راحت ترین حرکات می روند.