آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

رونی راکل

روزگاری بود که بدنسازی مثل فرانک زین و آرنولد شوارزنگر در تمام سال در رقابت های مختلف حاضر می شدند، و در هر چند رقابتی که توانش را داشتند، حضور پیدا می کردند برای اینکه اسپانسرها و توجه طرفداران بدنسازی را به سوی خود جلب کنند؛ این تنها راهی بود که یک بدنساز می توانست در این ورزش جدید به شهرت برسد. اما امروز، پوشش رسانه ها فراوان است و رسانه های اجتماعی ۲۴ ساعته در حال فعالیت و خبر رسانی هستند، بسیاری از بدنسازان حرفه ای نخبه تنها در یک یا دو رقابت در طول سال شرکت می کنند، و انرژی و عضلات خود را برای میادین سختی چون المپیا و آرنولد کلاسیک حفظ می کنند. ولی واضح است که رونی راکل پایبند به این عرف رایج نیست. در سال ۲۰۱۱ او در هفت رقابت حرفه ای حاضر شد از جمله رقابت مستر المپیا و آرنولد کلاسیک و در ۲۰۱۲ هم در چهر رقابت حضور یافت.