آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+
زمان مطالعه: کمتر از 2 دقیقه

بعد از دوران رژیم به مدت یک هفته تمرینات با وزنه را قطع نمایید و بعد از یک هفته عضلات بدن را به چهار قسمت تقسیم کنید بر روی هر قسمت یک بار در هفته تمرین نمایید. برای عضلات بزرگ سه حرکت ۸ الی ۱۰ تکرار و برای عضلات کوچک دو حرکت ۶ الی ۸ تکرار را در نظر بگیرید و این برنامه را به مدت یکماه ادامه بدهید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+
زمان مطالعه: کمتر از 6 دقیقه

برنامه تمرین پا

تکرارهای  انفجاری باعث اعمال فشارهای خیلی زیادی روی عضلات می شوند. به عنوان مثال اسکوات رفتن با وزنه ۲۷۰ کیلویی را در نظر بگیرید! در برخی از نقاط دامنه حرکت شاید به لحاظ سرعتی اجرا شدن تکرارها عضلات چهار سر ران تحت فشار کمتری قرار بگیرند اما در جایی که باید وزنه را انفجاری بالا ببرید ممکن است وزنه به قدری سنگین به نظر برسد که انگار ۵۴۰ کیلوگرم وزن دارد

این آنچه بود که من انجام می دادم، بعد از مدتی مقدار وزنه کاربردی را به قدر کافی کاهش  دادم تا بتوانم حالت انفجاری اجرای حرکت (که به لحاظ سنگین تر از معمول بودن وزنه  ناچار به اعمال آن بودم) را حذف کنم و عضلات را در طول هر ست تحت یک فشار ثابت تمرین دهم تا دیگر نیازی به اعمال فشار اضافی با وزنه های بیش از حد سنگین نباشد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

بدنسازی ماه اول

 برای دریافت برنامه بدنسازی وتغذیه ومکمل آنلاین کلیک کنید

برنامه بدنسازی ماه اول -روز دوم

 پشت و جلو بازو

بارفیکس با فاصله زیاد بین دست ها

۵ ست، ۱۰ تکراری

  • میله بارفیکس را با فاصله بیش از عرض شانه از رو بگیرید.
  • از حالت کاملا آویزان که دست ها به صورت کشیده است، حرکت را شروع کنید.
  • با انقباض عضلات پشت و لاتسیموس، بدنتان را بالا بکشید.
  • وقتی چانه شما بالاتر از دست هایتان رسید، لحظه ای مکث کنید، سپس به آرامی به پایین و نقطه شروع بازگردید.