آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

آنزیم ها

برای اینکه رشد کنید باید به میزان زیادی غذا بخورید. در کنار آن نیاز دارید اطمینان حاصل کنید، ماده غذایی عضله سازتان کار خود را به خوبی انجام می دهد. به عنوان یک بدنساز باید خوب غذا بخورید و سخت وزنه بزنید. اما کارهایی نیز وجود دارد که بدنتان باید به خوبی از عهده آنها برآید. در واقع بدن تان را با مواد غذایی مفید بارگیری می کنید و به فیبرهای عضلانی تان و سیستم عصبی تان فشار وارد کنید.

اما در حقیقت مهم این است که باید سیلندرهای موتور بدن تان را به کار بیندازید تا اطمینان حاصل کنید کار سخت و غذای مصرفی سودمند تان به هدر نرفته است. برای اینکه چنین مسیری را به خوبی طی کنید، مکمل ها را به شما توصیه می کنم. بعد از همه این موارد سیستم های بدن تان باید به همان سختی که در باشگاه کار می کنید، کار کنند.

این مرحله ای است که آنزیم ها در آن نقش مهمی را بازی می کنند. آنزیم ها پروتئین هایی هستند که محرک یا تسریع کننده واکنش های شیمیایی هستند. وظیفه آنزیم ها انجام یکی از این مواد یا هر دوی آن ها در کنار هم است. بدن تان به آنها نیاز دارد تا به استفاده از مواد غذایی بپردازد، کمک کند تا بر علیه آسیب های تمرینی از خود محافظت کنید و فرآیند ترمیم را تسریع کند. نیاز شما به آنزیم ها زیاد است.