آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

کاهش وزن

  1. صبحانه بخورید: حذف صبحانه به منظور ذخیره کالری مصرفی روزانه از مهم ترین اشتباهات رایج رژیم هاست. یک صبحانه سالم موتور چربی سوزی بدن را به بهترین وجه به حرکت وا می دارد. وقتی در طول روز غذای کمی مصرف می کنید و بدنتان را گرسنه نگه می دارید این امر موجب ایجاد گرسنگی شدید و زیاده روی در خوردن هنگام شب می شود.
  2. آشپزی را شروع کنید: لازم نیست دائما مشغول پخت و پز باشید. فقط تغذیه روزانه تان را از قبل آماده و برای هر وعده دسته بندی کنید.
  3. انگیره تان را حفظ کنید: هر فرد موفقی در جریان کاهش وزن نقطه شروع نسبتا سختی را پشت سر گذاشته و در طول مسیر انگیزه خود را حفظ کرده است. به انگیزه هایتان جهت ادامه مسیر فکر کنید و هرگز تسلیم نشوید.
  4. رژیم و ورزش: هرگز نمی توانید یکی از این دو را رعایت کرده و به نتیجه برسید. هر فرد موفقی در زمینه کاهش وزن حتما هر دو مورد را دنبال کرده و ادامه داده است. سبزیجات بیشتر مصرف کنید و از شیرینی جات اجتناب کنید. ورزش روزانه تان را به  تاخیر نیندازید.
  5. حواستان به همه چیز باشد: در شیوه زندگی تان کمی تغییر ایجاد کنید. از این پس لازم است حواس تان به نوع و انرژی حاصل از غذای مصرفی و وزن تان باشد. تا رسیدن به نتیجه دلخواه همه چیز را تحت کنترل داشته باشید.