آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

لاغرتر و متناسب تر بنظر برسیم

ما همگی می دانیم که داشتن هیکلی عالی ماه ها تمرین و آموزش می خواهد. اما اگر چندین ماه وقت نداشته باشید که لاغر شوید و بدنی متناسب داشته باشید باید چکار کرد؟ چه می شود اگر تنها به چند روز تمرین نیاز داشته باشید؟

چگونه غذا بخوریم تا لاغر شویم

باور کنید یا نه می توانید حس و ظاهر خود را طی دو یا سه روز تغییر دهید. پس اگر یک قرار ملاقات عاشقانه، یک جلسه مهم یا یک روز استثنایی در پیش دارید از این ترفندهای حیله گرانه برای لاغر نشان دادن، سفت شدن و حس بهتر داشتن در مورد ظاهرتان استفاده کنید.