آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

پروتئین برای عضله سازی

هرگز از هیچ وعده غذایی صرف نظر نکنید.

وقتی با شدت زیادی تمرین می کنید بدن نسبت به زمانی که استراحت می کند به کالری بیشتری احتیاج دارد. خیلی ها بعد از تمرین بدن خود را با انرژی مورد نیاز برای رشد تامین نمی کنند. چنانچه در مورد عضله سازی جدی هستید پس باید خود را وادار به خوردن وعده هایی کنید که شاید چندان میل تان به آنها نمی کشد چون آن وعده غذایی باعث ایجاد تفاوت می شود که آیا بدن تان رشد کند یا خیر …