آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

با اضافه کردن این خوراکی ها در رژیم غذایی تان میتوانید به بالا رفتن چربی سوزی بدن کمک کنید. البته استفاده از این نوع خوراکی ها هرگز جایگزین فعالیت های ورزشی نخواهد بود.

فلفل قرمز: تحقیقات نشان داده کاپیسین موجود در فلفل تند به ساختارهای پروتئینی امکان تجزیه چربی ها را می دهد.

ماهی: مصرف ماهی هورمون لپتین را در بدن تحت تاثیر قرار می دهد. این هورمون به طور مستقیم بر روند متابولیسم بدن در جهت سوزاندن و یا تجزیه چربی موثر است.

گوشت: پروتئین با تاثیر گرمازایی باعث سوزاندن کالری بیشتری برای هضم آن می شود. این تاثیر با مصرف گوشت های کم چرب مثل مرغ و ماهی شدت می یابد.