آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

ترش می کنید ؟

وقتی صحبت از ترش کردن معده یا بازگشت اسید معده می شود، مواد غذایی خاصی هستند که معمولا مشکل سازند. بهترین راهکار این است که به طور کل از مصرف این مواد غذایی خودداری کنید. اما متاسفانه، این مواد معمولا بیشتر از نیمی از برنامه غذایی همه افراد را در بر می گیرند. در زیر مواد غذایی که در این زمینه مخرب و آسیب رسان هستند را برایتان معرفی می کنیم.