آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

مصرف مجاز کراتین

مصرف کراتین برای چه مدتی مجاز است و چه عوارضی در پی دارد؟

تحقیقات اثبات کرده که مصرف دوز پایین ولی مداوم از کراتین بهترین نتایج را برای افزایش قدرت و رشد عضلانی در پی دارد.