برچسب: برای اکثر بدانسازان آب رسانی مناسب مبحث مهمی است بواقع استفاده مقدار مناسبی از مایعات قبل بعد وحین تمرین کمک می کند تا بدن در آرامش و آمادگی بماند و عملکرد خوبی ارائه دهد . مقدار مناسب مصرف مایعات بست

درج آگهی بدنسازی

حداکثر 10 عکس مجاز می باشد