آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

– برانچ وارن :

به سخت کوشی در تمرین شهرت دارد و به قدری در باشگاه انرژی می گذارد که انگار به میدان جنگ آمده است . به خاطر انجام پارالل با زنجیر معروف شده و به طور حتم پیش از این تصاویری از او در حال این حرکت دیده اید.
او پارالل با زنجیر را به صورت ست کم کردنی هم اجرا می کند یعنی در آخرین ست بعد از ناتوانی زنجیر را بر میدارد یا کم میکند و تکرار ها را ادامه می دهد.برانچ 2

– برنامه تمرینی سینه از برانچ وارن :
پرس بالا سینه هالتر ۳ ست با تکرار های ۸ تا ۱۰ تایی
پرس سینه ۳ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
پرس سینه دمبل ۳ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
کراس اور ۳ ست با تکرار های ۱۲ تا ۱۵ تایی
پارالل با زنجیر ۳ ست با تکرارهای ۲۰ تا ۲۵ تایی