آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

در این مقاله سعی داریم شما را با  ۵ مورد از بزرگترین اشتباهات انجام شده در جلسه تمرین سرشانه آشنا کنیم.

  • اشتباه اول: فاصله کم دستها در حرکت پارویی عمودی

برای هدف قرار دادن سرمیانی دلتوئید، در طول جرای حرکت پارویی با هالتر بازوهای شما باید به طرفین و متمایل به سمت خارج بدن حرکت کند. ولی وقتی فاصله بین دستهایتان بیش از اندازه کم باشد، این شرایط فراهم نخواهد شد. در چنین موقعیتی همزمان با چرخش هم زمان با چرخش شانه ها آرنج های شما به سمت جلو متمایل می شود. این حرکت شرایط مناسبی را برای مفصل شانه فراهم نمی کند. فاصله زیاد بین دست ها (در حدود عرض شانه) اجازه می دهد تا آرنج ها را به سمت خارج و بالا متمایل کنید و این شرایط ایده ال برای هدف قرار دادن سر میانی دلتوئید است. (البته سر جلوئی دلتوئید هم مقداری تحت فشار قرار می گیرد.)
حتی اگر به دنبال افزایش تنوع در تمرین خود هستید، از اجرای حرکت پارویی عمودی با فاصله کم بین دستها خودداری کنید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

تمرینهای تکنیکی

مایک منتزر یکی از بهترین و خلاق ترین بدنسازان و مربیان جهان است او با ابداع سیستم تکرار های طولانی توانست بسیاری از ورزشکاران این رشته را از فلات های طولانی که دچار آن شده بودند رهایی بخشد. همانگونه که از اسم این سیستم مشخص است فرد میباید از توان انجام تکرارهای طولانی و پر تعداد برخوردار باشد در غیر این صورت به مفاصل و عضلات خود آسیب های زیادی خواهد رساند.
نکته مهم در انجام تمرینهای تکنیکی نظارت مربی یا مشاور ورزشی در طول تمرینات است.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

تغذیه مناسب و درست یکی از مهمترین کلید های بدست آوردن اندام زیبا در بدنسازی بانوان است که بسیاری از ورزشکاران بخصوص آنها که بصورت خود آموز اقدام به تمرین می کنند رعایت نمی شود. تمرین های پرورش اندام بدون تغذیه مناسب پاسخگو نبوده و هرگز شما را به نتیجه ای که در ذهن خود می پرورانید نخواهد رساند.

ضمن آنکه به صراحت باید بیان کنیم که انجام فعالیت های ورزشی برای پرورش اندام نیاز به مشورت با متخصصین این امر را دارد، برای آشنایی بیشتر شما با رژیم غذایی به هنگام ورزش نگاهی به نمونه ای از این رژیم ها می اندازیم. بدیهی است که مربیان پرورش اندام مختلف با داشتن نگاه های متفاوت ممکن است رژیم های غذایی گوناگونی را پیشنهاد کنند.