آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بدنسازی برای افراد سالخورده

واقعا سن چقدر اهمیت دارد..! وقتی سن افزایش می یابد حفظ شرایط بدن ساده تر می گردد. هر چه قدر هم سر حال و پر انرژی هستید تمرین و ورزش را آغاز کنید. وزنه را سبک اختیار کنید و اجازه بدهید که بدن خودش با وزنه ها به تدریج مطابقت پیدا کند.

نخستین چیزی که باید قبول کرد این است که نیازی به تمرین کردن با حداکثر شدت در هر روز نیست. بیوریتم (انرژی) بدن از یک روز به روز دیگر تغییر می یابد و ممکن است که در یک تمرین انرژی خیلی زیادی داشته باشید. حتی در اوقاتی که احساس نشاط و قدرت می کنید نباید با تمام توان تمرین کنید.