آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

پایان رژیم های تغذیه

همیشه رسم بر آن بوده است که همگان در مورد نحوه شروع رژیم جهت افزایش حجم عضلانی یا دوران تفکیک صحبت می کنند و کمتر کسی به پایان آن می اندیشد. منظور از رژیم مجموعه تمرینات ورزشی، غذایی، دارویی و مکملی می باشد.

خیلی از افرادی که وارد دوران حجم می شوند فقط به این فکر می کنند که در دوران حجم چه بخورند چقدر پروتئین مصرف کنند چقدر کربوهیدرات و چقدر ویتامین چه دارویی مصرف کنند و چه مکمل هایی مصرف کنند با این اوصاف در دوران حجم، تمرینهای خود را نیز شدت می بخشند و مرتبا در جلسات تمرین حاضر می شوند و نمی گذارند بین تمرینات وقفه ایجاد گردد و خوب نتیجه آن را نیز می گیرند.