آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تغذیه طبیعی

غذا حاوی انرژی در فرم کالری است. بنابراین افرادی که به مصرف کالری بیشتر (در مقایسه با آنچه می سوزانند) می پردازند دچار افزایش میزان چربی بدن شوند. به هر حال مواد غذایی یعنی تحت عنوان مواد غذایی حاوی کالری منفی شناخته می شوند. به این معنی که آنها دارای کالری کمتر در مقابل انرژی ای هستند که بدن صرف هضم این مواد غذایی می کند.
مواد غذایی حاوی کالری منفی می توانند منجر به سوزاندن چربی های ذخیره شده شوند و این مسئله به بدنسازان در دوران کات بسیار کمک می کند. بنابراین می توان این طور گفت که بسیاری از میوه ها و سبزیجات و در کل تغذیه طبیعی تحت عنوان چربی سوزی عمل می کنند.