آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

بیشتر به معنای بهتر نیست

افزایش حجم عضلات هدف خیلی از ورزشکاران و افراد غیر ورزشکار است. گرچه ژنتیک نقش مهمی در میزان حجم عضلانی یک فرد دارد اما افزایش این حجم می تواند با تمرینات صحیح و تغذیه درست حاصل شود. گفته می شود در شرایط برابر کسی که تغذیه بهتری نسبت به رقیبان دارد موفق تر خواهد بود. پیش از آنکه در مورد برخی از تحقیقات حوزه سنتز پروتئین عضلات بحث کنیم، مهم است که انواع سنتز پروتئین را مشخص کنیم. هایپر تروفی عضله یا افزایش سایز عضله نتیجه ای است از افزایش سایز سلول ها یا فیبرهای عضلانی.