آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

تغذیه ۸۵ درصد بدنسازی

وینس جیروندا متولد بروکلین نیویورک بود که بعدها وقتی ۷ سالش بود، به علت شغل پدرش به کالیفرنیا نقل مکان کرد. در این مقاله با گوشه ای از عقاید او آشنا می شوید.

ایجاد انگیزه قبل از تمرین

اگر بخواهید در باشگاه صرفاً حرکات را به عنوان وظیفه انجام دهید، به هیچ جایی نخواهید رسید. تمرینات بدنسازی باید با انگیزه انجام شوند تا در مواقع بروز خستگی به راحتی دست از تلاش برندارید و بتوانید به مبارز خود ادامه دهید. از این رو لازم است که قبل از تمرین به خودتان انگیزه دهید و صرفاً از سر وظیفه به باشگاه نروید.

شدت چرخشی

شدت تمرین را به صورت چرخشی تعویض کنید. فقط به اندازه ای که انرژی برای رشد لازم است آن را خرج، نه بیشتر از ذهن خود برای کنترل خروجی انرژی خود بهره ببرید. مسلم است که نمی شود در هر جلسه تمرین با ۱۰۰درصد توان تمرین کرد. منظور این نیست که باید کم کاری کنید، بلکه باید هوشمندانه عمل کنید و انرژی خود را عاقلانه در تمرین هزینه کنید.