آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چند اشتباه ناشیانه

  • غذا

آغاز و پایان همه به اینجا بر میگردد. ۷۰ تا ۸۰ درصد نه تنها اهمیت دوران آماده سازی برای رقابت بلکه کل موجودیت یک بدنساز به تغذیه وابسته است. پروتئین توسط بدن استفاده می شود نه تنها برای ساختن عضلات بلکه برای ترمیم بافت هایی که تحت استرس های مختلف قرار دارند از جمله فشاری که در پی رژیم و تمرین برای رقابت بر آنها اعمال می شود، پروتئین جزء سازنده عضلات بشمار می آید چه در زمان حجم و چه در زمان رژیم.

همچنین پروتئین از تجزیه عضلات در طول رژیم ممانعت می کند، وقتی با تمرینی با شدت بالا همراه باشد حتی می تواند بافت عضلانی بیشتری هم بسازد. در طول رژیم رقابت مصرف ۴،۴ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن را به شما توصیه می کنم.