آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

وقتی فردی آرزو دارد یک شکم شش تکه داشته باشد و برای به این آرزو عجله هم داشته باشد، مطالعه این مقاله بسیار ضروری به نظر می رسد.

برای کسب هر ۲۵ شیوه روزهای قبل این مقاله  را بررسی کنید…

  • یک لیوان شیر بدون چربی بنوشید

محصولات لبنی روزانه با چربی می جنگند و این به خاطر محتوای کلسیم آنها است. بنابراین وقتی تصمیم می گیرید با شام تان چیزی بنوشید، یک لیوان شیر انتخاب مناسبی است. پیشنهاد ما محصولات بدون چربی است.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

ایستگاه شکم شش تکه (قسمت چهارم)

وقتی فردی آرزو دارد یک شکم شش تکه داشته باشد و برای به این آرزو عجله هم داشته باشد. مطالعه این مقاله بسیار ضروری به نظر می رسد.

برای کسب هر ۲۵ شیوه روزهای قبل و روزهای بعد این مقاله را دنبال کنید…

  • به مصرف پروتئین وی بپردازید

عضلات نیاز به پروتئین دارند تا به سرعت از تجزیه و تحلیل عضله به دنبال تمرین جلوگیری کنند. پروتئین وی، پروتئین سریع الجذب ایده آلی است، نوشیدن ۲۰ الی ۴۰ گرم از آن در ترکیب با آب ظرف ۶۰ دقیقه بعد از وزنه برداری ضروری است. مطالعات نشان داده که پروتئین ها منجر به افزایش فرآیند چربی سوزی می شود.