آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
5+

آمینو اسید های شاخه ای BCAAS چه می کنند؟

مکملی به نام BCAAS

این سه اسید آمینه را بدون در نظر گرفتن هدفی که از باشگاه رفتن دارید در رژیم خود مکمل هایی جای دهید. دکتر جیم استوپانی از لزوم مصرف مکمل BCAAS می گوید.

آمینو اسید های شاخه ای شامل ۳ آمینو اسید معروف لوسین، ایزولوسین و والین می شود. آنها را آمینو اسید های شاخه ای می نامند چون ساختارشان این گونه است. علاوه بر این که ساختار متفاوتی دارند، دلایل زیادی هم برای این متفاوت بودنشان وجود دارد.
وقتی که اکثر آمینو اسید ها مصرف می شوند، چه در حالت آمینوی جداگانه چه در قالب منابع پروتئینی، در روده ها جذب می شوند و مستقیم به کبد ارسال می شوند. آنجا در کبد است که تصمیم گرفته می شود باید با آمینو ها چکار کند. اگر بدن به انرژی بیشتری نیاز داشته باشد کبد آنها را برای تٱمین سوخت استفاده می کند تا اینکه آنها را صرف باز سازی و ساخت عضله در دیگر بافت ها کند.

آمینو های شاخه ای این استعداد را دارند که توسط کبد حفظ شوند و مستقیم در دسترس بافت هایی مثل عضلات قرار گیرند. بر اساس نیاز فیبر های عضلانی تصمیم می گیرند که با آمینو اسید های شاخه ای چه کنند. حین تمرین، فیبر های عضلانی می توانند از آمینو های شاخه ای برای تٱمین سوخت استفاده کنند. بعد از اتمام تمرین هم آمینو های شاخه ای یا همان BCAAS می توانند برای ساخت فیبرهای عضلانی استفاده شوند.