آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

الفبای کراتین

با اینکه کراتین مکمل حیرت آوری است، ولی افرادی هم وجود دارند که در نتیجه مصرف آن نتایجی که مورد نظرشان بوده به دست نیاورده اند، به خصوص بسیاری از بدنسازان کلاسیک از کراتین اجتناب می کنند با این توجیه که باعث افزایش احتباس آب در بدن و کاهش سختی و تفکیک عضلات شان می شود. کراتین، اساساً پروتئینی است در بدن از ترکیب سه آمینواسید آرژینین، گلایسین و متیونین تشکیل می شود و برای تولید سریع انرژی در عضلات برای انجام فعالیت های قدرتی و کوتاه مدت مثل تمرین با وزنه ضروری است.

مصرف کراتین از سه راه می تواند به افزایش کارایی شما در تمرین کمک کند.