آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

غلبه بر عضلات ضعیف

در صحنه مسابقات داوران برای انتخاب نفرات برتر، پس از شناسایی بدن های T  و بدن های V سراغ بدن های X  می روند.
X   یعنی تناسب بین عضلات. باید عضلات کل بدن به یک اندازه پرورش یافته باشداین طور نباشد که عضلات سینه، پا و سرشانه کامل و دیگر عضلات بدن ضعیف باشند.
اکثر ورزشکارانی که در صحنه مسابقات مقام دلخواه خود را کسب نمی کنند، نسبت به قضاوت داوران اعتراض دارند و در بوق و کرنا می کنند که من نسبت به حریفم هم حجم بیشتر و کات بهتری داشتم ولی داوران حق مرا ضایع کردند. به مسئله تناسب اندام چندان اهمیتی نمی دهند. در صورتی که تناسب اندام از دید داوران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. ورزشکارانی که قصد حضور در رقابت های پرورش اندام را دارند و به قهرمانی می اندیشیند باید علاوه بر حجم نمودن عضلات در زمان حجم و خشک کردن عضلات در زمان رژیم قبل از مسابقه به فکر بر طرف نمودن نقاط ضعفشان باشند و بعد از برطرف نمودن این ضعفها در مسابقات حاضر شوند. در زیر راهکارهایی برای بر طرف نمودن نقاط ضعف عضلات به شما پیشنهاد می کنیم.