آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چگونه پرس سینه را بهتر کنیم؟ این یکی از رایج ترین سوالاتی است که از مربیان قدرتی پرسیده می شود؟ این مسئله هم رواج زیادی دارد که سطح قدرت، توان و استقامت کسی را فقط با پرس سینه اندازه گیری می کنند. در باشگاه بدنسازی وقتی کسی سنگین تر از دیگران پرس سینه را انجام دهد به عنوان یکی از سلاطین باشگاه شناخته می شود. بدنسازان با تجربه می دانند که این مسئله ۱۰۰ درصد صحیح نیست و برای ارزیابی قدرت نمی شود به تنها یک حرکت مثل پرس سینه اکتفا نمود. اما به هر حال پرس سینه تکنیک خوبی است برای ارزیابی قدرت عضلات بالاتنه. این مقاله درباره افزایش وزنه در حرکت پرس سینه است و شما ۵ نکته را فرا می گیرید که در این مسیر یاری تان می دهد.