آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

سایز عضلانی و قدرت حیرت انگیز برای موفقیت در رقابت های قوی ترین مردان بسیار مهم است. با افزودن همزمان به سایز عضلانی و وزن بدن ورزشکار بهتر می تواند از پس وظایفی که در یک رقابت بر عهده دارد برآید.

برای مثال، اگر در رقابتی یکی از آیتم ها حمل گوی های سیمانی باشد، قدرت تنها یکی از موارد مورد نیاز برای بلند کردن این گوی های سیمانی از زمین است. همزمان ساعد های حجیم، سینه های ضخیم و شکمی قدرتمند برای آوردن گوی به سمت بالا و گذاشتن روی سکو، پس از بلند کردن از زمین، مورد نیاز است.

اولین نکته ای که باید به یاد داشته باشید، این است که هایپرتروفی عضلات وقتی رخ می دهد که در محدوده ۱۲-۸ تکرار تمرین می کنید. این به طور معمول از طریق ترکیبی از حرکات تک و چند مفصلی تحت الگوهای حرکتی کاملا خاصی قابل دستیابی است (از جمله برنامه های تمرین بدنسازی). ولی به این دلیل که هایپر تروفی عضلانی هدف اصلی برای شرکت کنندگان رقابت های قوی ترین مردان نیست، من تنظیماتی در این ساختار اعمال کرده ام برای اینکه پاسخگوی نیاز های خاص این ورزش تقریبا منحصر به فرد باشم.