آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

۱۴ ست ددلیفت

بدنسازی قدرتی را احتمالاً چند باری تا به حال شنیده باشید این یک روش تمرین است که در آن از سیستم های تمرین قدرتی زیاد استفاده می شود.

مایک اوهرین، یکی از بدنسازان با سابقه ای است که در این عرصه سابقه زیادی دارد. در این مقاله می خواهم یک نمونه تمرین سنگین و پر مقدار را برای عضلات پشت و زیر بغل معرفی کنم. اصول برنامه این است که با سنگین ترین حرکت آغاز می شود یعنی حرکتی که در آن می شود حداکثر وزنه ممکن را جابجا نمود و بین ست ها نیز زمان زیادی باید وقت صرف استراحت شود تا عضلات به طور کامل ریکاوری شوند.