برچسب: بدنسازی،پرورش اندام،تمرین،حرکت هاک با دستگاه،طزیقه انجام حرکت هاک با دستگاه،آسیب هایی که در حرکت هاک با دستگاه به بدن وارد می شود،حرکت های مشابه با هاک با دستگاه،نگاه آناتومی به حرکت هاک با دستگاه،مسی

درج آگهی بدنسازی

حداکثر 10 عکس مجاز می باشد