آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

چربی های ضروری

  • تخم مرغ های کامل

یک نمونه مناسب برای بدنسازان و البته یکی از بهترین منابع پروتئینی است. تخم مرغ به آسانی هضم می شود و اسیدهای آمینه سودمندی را برای بدن مهیا می کند، اما سفیده ها با سرعت بیشتری هضم می شوند. زرده شامل چربی های رژیمی است که فرآیند هضم را کند می کنند. یک زرده تخم مرغ تنها دارای ۶ گرم چربی است که نیمی از آن اشباع شده است بنابراین مصرف شش الی هشت تخم مرغ در روز منجر به کسب چربی اشباع شده زیادی برای بسیاری از بدنسازان است.
راه حل، کاهش (نه حذف) تعداد زرده های تخم مرغ است. در ازاء هر پنج الی شش تخم مرغی که مصرف کنید، یک زرده نیز میل کنید. توجه داشته باشید نباید تعداد زرده های مصرفی تان از سه عدد در روز بیشتر شود. شش سفیده و یک زرده حاوی ۲۴ گرم پروتئین و ۶ گرم چربی است.

زرده  تخم مرغ را دور نریزید !