آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

آهسته غذا بخورید

در رژیم های غذایی یکی از فاکتورهای مهمی که شاید به آن توجه کافی نشده و حتی خود شما شاید تا به حال به ذهن تان هم خطور نکرده، سرعت غذاخوردن است. شاید فکر کنید چه ربطی به رژیم دارد؟ اما مسئله این است که دانشمندان در رابطه با سرعت غذاخوردن و همچنین نوع غذاها تحقیقات زیادی انجام داده اند و تأثیر متقابل آن روی چربی سوزی و چاقی را مشخص کرده اند. پس از مطالعه این مقاله شاید بتوانید از این به بعد در رستوران ها نگاه مختصری به سرعت غذا خوردن مردم کنید و ضمن بررسی چاقی یا لاغری آنها ارتباطی بین آنها پیدا کنید.