آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

۸ نکته و تکنیکی که رژیم چربی سوزی شما را به مسیر درستی هدایت می کند. این مقاله همچنین شامل نکاتی خاص است که همگی تاثیرشان اثبات شده است.

  • کمی وزنه جابجا کنید

تمرین سبک را فراموش کنید. استفاده از وزنه های سبک تر و تکرارهای زیاد در زمان تلاش برای چربی سوزی اقدامی اشتباه به حساب می آید. وزنه سنگین بدن را ترغیب می کند که حجم عضلانی اش را حفظ کند. از سوی دیگر اگر در زمان تلاش برای چربی سوزی فشار آوردن به خود را متوقف کنید به بدن سیگنال می دهد که دیگر به آن حجم عضلانی اضافه ای که ساخته اید نیازی ندارید.
نکته: در دوره کات برنامه تمرین عادی خود را حفظ کنید.