برچسب: بدنسازی،پرورش اندام،تغذیه،تمرین،تاثیر شیر بر بدنسازی،تاثیر استیک بر بدنسازی،برنامه تمرین بدنسازی،چگونگی حرکت اسکوات،چگونگی حرکت پرس سینه،چگونگی حرکت ددلیفت،برنامه رگ پارک،تاثیر مقدار زیاد وزنه