آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

عضله سازی آسان

  • کالری

اگر روزانه به اندازه کافی کالری نخورید که پاسخگوی فرآیند های روزانه بدن و فعالیت های ترمیمی باشد، بدن نمی تواند برای عضله سازی انرژی اختصاص دهد. در روزهای تمرین اکثر افراد به ازای هر کیلو از وزن بدن خود نیاز به ۴۰ کالری دارند تا فقط حجم عضلات خود را حفظ کنند. پروسه عضله سازی وابسته به کالری است.

  • پروتئین

عضله از پروتئین ساخته شده بنابراین برای رشد حجم خالص عضله نیاز است که پروتئین مصرف شود.