آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

استراحت ایده آل

برانچ وارن: برای شما و هر بدنساز دیگری زمان استراحت می تواند متفاوت باشد، بسته به فاکتورهایی مانند تجربه، شدت تمرینات قدرت و عضلات و سالهایی که به تمرینات سنگین پرداخته اید. این فاکتورهای تعیین کننده است و بر این اساس افراد زیادی وجود ندارند که لازم باشد به اندازه من زمانی را به ریکاوری اختصاص دهند مگر اینکه آنها هم ددلیفت و اسکوات را با وزنه ۳۶۰کیلویی اجرا کنند، و مابقی سال را به سختی من تمرین کنند. به یاد داشته باشید که این حرفه من است. استراحت طولانی پس از المپیا باعث قوی تر شدن من و التیام یافتن آسیبهای جزئی برای آمادگی جهت المپیای بعدی می شود؛ ولی مقدار برای هر کس مناسب نیست. برای یک بدنساز متوسط یک هفته وقفه پس از هر شش ماه تمرین خوب است، شاید حتی زیادی هم باشد. البته بجای آن می توانید دو هفته در سال را به استراحت اختصاص دهید. بدنساز با تجربه ای با ۱۰ سال سابقه تمرین سخت و سنگین می تواند یک ماه در سال را به استراحت اختصاص دهد.