آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
  • سویا سطح تستوسترون را کاهش می دهد

سویا؛ حاوی ترکیباتی به نام فیتو استروژن می باشد که اساسا نسخه گیاهی هورمون استروژن زنان است اما این نکته حائز اهمیت است که فیتو استروژن ها مثل استروژن بدن مردان عمل نمی کند. شواهد فراوانی وجود دارد که سویا سطح تستوسترون را کاهش نمی دهد و حجم عضله را از بین نمی برد.