آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بالانس نیتروژن که امروزه به فراوانی نیز در مورد آن بحث و گفتگو می شود به ارتباط و تناسب موجود بین میزان سنتز پروتئین در بدن با میزان پروتئینی که در بدن شکسته و تجزیه می شود اشاره می کند.

همانگونه که می دانید سنتز پروتئین در عضلات را آنابولیسم و تجزیه شدن پروتئین در عضلات را نیز کاتابولیسم می نامند. آنابولیسم در نتیجه ذخیره شدن پروتئین در بافت های عضلانی رخ داده و منجر به افزایش محسوس حجم عضلات می شود و پدیده کاتالیسم نیز معمولا در نتیجه کامل نبودن تغذیه پس از تمرین در بدن اتفاق افتاده و منجر به تجزیه شدن پروتئین در بافت های عضلانی شده و در طولانی مدت نیز به صورت کاهش محسوس حجم و قدرت عضلانی رخ می نماید.