آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

پرس های بدنسازی

پرورش درست عضله بازو نه تنها قطر بازو را بیشتر می کند بلکه در حرکات پرسی هم نقش تعیین کننده ای ایفا می کند که شاید بعضی از شما از آن بی خبر باشید.
وقتی قدرت پشت بازوها به حد کافی رشد کرده باشد، در حرکات پرسی موفق تر خواهید بود.

اساسا کسانی که پشت بازوهای خوبی دارند، عضلات سینه خوبی هم دارند و این نشان از یک ارتباط نزدیک و مستقیم دارد. جانی جکسون بدنساز- پاورلیفتر موفق IFBB در قالب چند پرسش و پاسخ به  خوبی شرح می دهد که عضلات پشت بازو تا چه حد مهم است و چگونه می توان آنها را به حد کافی رشد داد و قوی کرد که در حرکات پرسی موفق تر عمل کنید.