آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

باشگاه قایقی بر روی رودخانه سن فرانسه

تأمین انرژی از طریق تمرین مسافران آن

این قایق که در پاسخ به فراخوان عمومی برای پروژه های تناسب اندام و سلامتی در پاریس طراحی شده، ۲۰ متر طول دارد و می تواند میزبان ۴۵ نفر باشد. ورزشکاران پاریسی بزودی می توانند از قایقی بهره مند شوند که در طول رودخانه سن به نام قایق تناسب اندام می چرخد و نیروی حرکت خود را از تمرین این ورزشکاران تأمین می کند.

باشگاه ناوبری پاریس آخرین نو آوری معماران و محققان شرکت کارلوراتی می باشد.

باشگاه شناور نیس

این قایق در تابستان آینده افتتاح خواهد شد، این در حالی است که در ماه های سرد این قایق با شیشه های ترانس احاطه می شود. با انجام تمرین دوچرخه و دستگاه های هوازی، ورزشکاران می توانند قایق را به حرکت درآورند.

این قایق در طول رودخانه چندین بار می ایستد و مسافران جدیدی را سوار می کند. صفحات نمایش نصب شده در آن مقدار انرژی تأمین شده از تمرینات و اطلاعات در مورد شرایط محیطی رودخانه سن را در زمان واقعی با سنسور ردیابی نشان می دهد.

این باشگاه متحرک بر اساس ایده های ارائه شده مسافتی حدود ۲۰ متر را طی می کند و در هر بار سفر کوتاه این باشگاه ورزشی از سویی از رود به سمت دیگر حدود ۴۵ نفر در این باشگاه متحرک امکان ورزش کردن دارند.

باشگاه شناور

در واقع انرژی ای که توسط دستگاه های ورزشی در این باشگاه تولید می شود به وسیله مولدهایی به موتورهایی که در زیر باشگاه قرار دارد منتقل می شود و همین انرژی عامل حرکت باشگاه ورزشی متحرک می شود. در واقع این باشگاه ورزشی متحرک، در پشتیبانی از این ایده قرار دارد که بتواند انرژی و حرکت انسان را بهینه سازی کند. این ایده بسیار بی نظیر است و در صورت عملی شدن ممکن است افراد بسیار بیشتری به ورزش کردن علاقه پیدا کنند.