آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بارفیکس

استوارت مک رابرت از مربیان کارآزموده و قدیمی بدنسازی است که تالیف های بسیار زیادی در این زمینه داشته است. او که از طرفداران بدنسازی طبیعی است در مورد تمرین دانش زیادی دارد. دراین مقاله می توانید از نظرات او درباره جزئیاتی از تمرین زیر بغل استفاده کنید.

آیا می شود طول زیر بغل را اضافه کرد؟

نمی شود طول هیچ عضله ای را اضافه کرد مگر آنکه هنوز به طور کامل رشد  نکرده باشید. تمام کاری که می شود برای افزایش طول عضلات زیر بغل انجام داد، این است که عضله ای که وجود دارد را گسترش دهید و این درباره همه عضلات دیگر در بدن صادق است.
نمی شود بخش بالایی و پائینی زیر بغل را به صورت مجزا از هم تمرین داد. شما عضلات پشت را به صورت کامل و یکپارچه تمرین خواهید داد. حرکت زیر بغل سیمکش یا شاید پول اور با دستگاه بهترین حرکات باشند تا زمانی که بتوانید بارفیکس را ۶ تکرار کامل اجرا کنید.