آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

اول خواب، دوم غذا، سوم تمرین این تجربه من است همه ما در قبال عضلانی که با زحمت ساخته ایم حساس هستیم اما گاهی فراموش می کنیم که می توانیم در تخریب آنها نیز نقش داشته باشیم. من حالا که دیگر مسابقه نمی دهم این موضوع را بهتر درک می کنم چون حرفه ای های زیادی را هدایت می کنم.

خواب برای جلوگیری از تخریب عضلات فاکتور خیلی مهمی به حساب می آید. وقتی که می خوابید بدن وارد مراحل متفاوتی از استراحت می شود. مرحله چهارم خواب دلتا نام دارد یا به عبارت درست تر موج دلتا. در این مرحله بدن هورمون هایی منجر شونده به رشد را ترشح می کند. مهم ترین آنها هورمون رشد است که تحت عنوان سوماتروپین هم می شناسید.