آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

برای اولویت بندی تمرینات بدنسازی باید بدانید ضعف شما کجاست؟ شاید بازو، سرشانه یا ساق پاهایتان باشد. شاید هم بالاسینه یا بخش پایینی زیربغل یا بخش بیرونی چهارسر.
در شروع بدنسازی همه بخشهای بدن ضعیف هستند، ولی با گذشت زمان هر چه بیشتر رشد می کنید و استعداد و پتانسیل شما بیشتر و بیشتر نمایان می شود. به مرور متوجه می شوید که همه بخشهای بدن با سرعت مشابهی رشد نمی کنند، همینطور تمام بخش های یک گروه عضلانی هم متناسب با هم توسعه نمی یابند. از این رو تمام افراد دارای نقاط ضعفی هستند، و این از بدنسازی به بدنساز دیگر متفاوت است.

قانون اولویت بندی ویدر کلید گذر از این محدودیتهاست، که اگر باعث حذف آنها نشود، حداقل می تواند اختلاف بین ضعیف ترین و قویترین نقاط بدن شما را به حداقل برساند. نیاز دارید برای اینکه تمرکز بیشتری را روی بخشهای لجوج تر بدن قرار دهید برای اینکه به بدن متناسب تری دست یابید، ولی گفتن این حرف ساده تر از عمل کردن به آن است. به همین دلیل است که در این ادامه نگاه خود را رو به الویت بندی در تمرین نشانه گرفته ایم.