آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اهمیت تغذیه برای بدنسازان

اکثر مردم فکر می کنند، ورزشکاران رشته ی پرورش اندام افرادی هستند که به طور مداوم در حال تمرین با وزنه بوده و این تمرینات را بخش اصلی و کلیدی این ورزش می دانند. لیکن نباید فراموش کرد که نحوه ی تغذیه ی فرد نقشی اساسی و مهم در تعیین فیزیک جسمانی وی دارد و بدون رعایت اصول تغذیه ای، دستیابی به موفقیت در این رشته ورزشی غیر ممکن است.

طی سالیان اخیر، دانسته های ما پیرامون اهمیت تغذیه در موفقیت های ورزشی به طورقابل توجهی افزایش یافته است. بی شک بسیاری از ما از مواد غذایی که نمی بایست مصرف کنیم و یا بهتر است مصرف آنها محدود گردد، در برنامه غذایی خویش استفاده می نماییم که ورزشکاران رشته پرورش اندام نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند، ولی یک ورزشکار رشته پرورش اندام با توجه به نیازهای تغذیه ای و فشردگی رقابت های رشته خویش، باید در انتخاب مواد غذایی مصرفی روزانه ی خود دقت بیشتری نماید تا علاوه بر تامین نیازهای بدن خویش، دستیابی به هدف اصلی تمرین روزانه که افزایش توده عضلانی با تفکیکی مناسب می باشد، را تسهیل نماید. از نظر عامه مردم لغت رژیم یا Diet به معنی غذا نخوردن و گرسنگی کشیدن های طولانی است، در حالی که در بین ورزشکاران این رشته، این واژه در معنایی گسترده تر و به معنی تمامی عادات غذایی فرد در طی روز به کار می رود.