آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
4+

برای از دست دادن چربی شکم وآب کردن شکم و صاف شدن شکم حرکات زیر را هر روز تکرار کنید.

لاغری

حرکت شکم

 

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

 

حرکت شکم

حرکت شکم

 

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم

حرکت شکم