آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

افزایش وزنه

این مقاله ۵ اشتباه رایج در تمرین پا را معرفی می کند که رفع آنها ضمانت می کند پاهای قوی و خوش ساختی به دست آورید.

  • جدا کردن لگن از میز پرس

تلاش خطرناک برای افزایش دامنه حرکت در پرس پا اقدام اشتباهی است که خیلی ها مرتکب آن می شوند. اگر حین پرس پا لگن از تکیه گاه بلند شود، نشانه خطا است و بدین معناست که وزنه را بیش از اندازه پائین برده اید و ستون فقرات خود را در معرض ریسک قرار داده اید.
خیلی مهم است که بخش منفی حرکت (پائین بردن وزنه) را کنترل کنید به طوری که بتوانید به آرامی مسیر حرکت را معکوس کنید. سعی کنید پاها را روی صفحه اندکی بالاتر و بازتر قرار دهید و اجازه ندهید که زانوها کامل به سینه برسند. یادآور می شویم که انجام حرکات کششی بعد از تمرین می تواند مفید باشد.