آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

وقت آن رسیده تا نسبت به مهم ترین حرکت بالا تنه توجه بیشتری نشان دهید. خودتان را گول نزنید، چون باید بیشتر از آنچه تاکنون انجام می دادید، بارفیکس بروید؛ حرکتی که موثرتر از هر حرکت دیگری بالا تنه تان را تراشیده تر نشان می دهد.

اگر بالا تنه ای تراش خورده می خواهید لطفا از این تمرین شانه خالی نکنید!

لطفا سعی نکنید از انجام این تمرین پر اهمیت شانه خالی کنید! چند نکته وجود دارد که در اجرای بارفیکس باید به آن دقت کنید: اول اینکه در انتهای حرکت سر را کاملا بالا نگه دارید. در شروع حرکت آرنج ها کاملا صاف باشند و پاها حداقل حرکت را موقع اجرا داشته باشند.