آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

مکمل ها را استفاده کنیم؟

این سوالی است که ممکن است برای مربیان و ورزشکاران مبتدی یا آماتور پیش آید. حتی این بحث وارد خانواده هایی که افراد ورزشکار و یا چاق و لاغر دارند شده است. برای پاسخ دادن به این سوال نیاز به کمی تحقیق و بررسی است، تا افراد علاقه مند بتوانند بدون شک و تردید به مصرف و عدم مصرف مکمل ها مبادرت نمایند. البته در تمام دنیا استفاده و یا عدم استفاده از مکمل ها موضوعی است که به شدت مورد بحث کارشناسان و محققان امر میباشد که در این مقاله موافقین و مخالفینی دارد. با توجه به این وضعیت موجود بازار مکمل ها در کشورمان و سردرگمی بعضی افراد و خانواده ها در این موضوع بر آن شدیم تا اطلاعاتی را هر چند اندک در اختیار علاقه مندان بگذاریم باشد که چراغ راهی باشد.