آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

آمینو اسیدهای زنجیره دار یا شاخه ای شامل لوسین، ایزولوسین، و والین هستند. در بسیاری از باشگاه ها به نظر میرسه که اکثر افراد به دلیل توجه زیادی به کراتین، از آمینو اسیدهای زنجیره در جهت رشد عضله غافل شده اند.

 دقت کنید که کراتین درسته که یک محصول عالی هست ولی هیچ اثری در تولید پروتئین بعد از تمرین نداره. این در حالیست که تاثیرات آمینو اسیدهای زنجیره در روی رشد عضله، سنتز پروتئین و ریکاوری غیر قابل انکار هست.

در تحقیقی نشان داده شد که مصرف این آمینو اسیدها قبل از اجرای یک ساعت دویدن موجب ریکاوری بصورت افزایش سطح هورمون رشد و تستوسترون شد. میزان تستوسترون در طول تمرین تغییری نکرد ولی در طول مرحله ریکاوری بعد از مصرف آمینو اسیدهای زنجیره دار افزایش یافت.

این آمینو اسیدها جهت نگهداری بافت عضلانی مورد نیاز هستند و همینطور موجب حفاظت از ذخیره گلیکوژنی عضلات میشوند. همچنین این آمینو اسیدها در طول تمرین از تجزیه پروتئین های عضلات جلوگیری میکنند.