آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

با امیدواری لاغر شوید:
در واقع کاهش وزن بدن فرایندی چندماهه است نه چندروزه که فرد پله به پله میتواند از کالری خود بکاهد وهمراه بانشاط کامل از وزن خود کم کند
اما اکثر ما بدون در نظر گرفتن زمان انتظار داریم چند روزه چربیهای که چند ساله ذخیره کرده ایم ازدست بدهیم واین نتییجه ای جز شکست وخسارت به سلامتی ندارد.