آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

هورمون رشد در تمرینات قدرتی

پشتکار و پایداری، کلید موفقیت در هر هدفی است، ولی وقتی صحبت از تمرین باشد این مسئله بیش از هر موقعیت دیگری برجسته می شود. از دست دادن زیاد جلسات تمرینی و وقفه های طولانی بین تمرین، پیشرفت شما را کاهش خواهد داد.

در مقابل تمرین منظم و مداوم با آهن سرد، تحریک مداومی را بر عضلات شما اعمال می کند که نتیجه آن تطابق و رشد مداوم عضلات خواهد بود. تحقیق اخیر از دانشگاه کانکتیاک پاسخ این پرسش را آشکار کرد که چرا تمرین مداوم بهترین نتایج را در پی دارد.

هورمون رشد! محققان سطح هورمون رشد را در بین وزنه برداران با تجربه مرد بررسی کردند (کسانی که برای چهار سال سابقه وزنه برداری داشتند) در مقایسه با افراد مبتدی، در پی یک جلسه تمرین اسکوات شامل شش ست ۱۰ تکراری. با دو دقیقه استراحت بین هر ست. پس از یک جلسه تمرین آنها کشف کردند ترشح هورمون رشد در میان وزنه برداران با تجربه ۶۲درصد بیشتر از افراد مبتدی بود.

نتیجه اینکه

در تمرین خود تداوم داشته باشید، از بی نظمی و از دست دادن جلسات تمرین اجتناب کنید، همینطور از وقفه های طولانی در تمرین ( مثلاً بیش از ۲ هفته ). تداوم در تمرین می تواند سطوح هورمون رشد شما را تقویت کند. پس از اینکه بطور مداوم و منظم به مدت یک سال تمرین کردید، کاهش زمان استراحت بین ست ها را مد نظر قرار دهید. در تحقیقی دیگر، مشخص شد زمان های استراحت کوتاه تر بین ست ها باعث تقویت بیشتر سطوح هورمون رشد و در نتیجه تقویت رشد عضلانی می شود.